كارگران خود مخابرات (انجمن دفاتر پیشخوان روستایی خراسان رضوی)
 

باسمه تعالی

موارد ابهام دار موجود در قرارداد

با سلام

قرارداد تحویلی شركت مخابرات ایران به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ( مورخ 1394/3/4 ) دارای ایرادات زیر می باشد . خواهشمند است مساعدت گردد تا در حدود مقررات قانون كار و آیین نامه های اجرایی آن اصلاح گردد .

1- واژه كارگزار در قرارداد استفاده شده است . در قانون كار همواره بحث بین كارگر و كارفرما مطرح می باشد . لذا پیشنهاد می گردد كه این واژه تبدیل به واژه كارگر گردد .

2- در بند 3 قرارداد نوع كار تعریف نشده نوع كار كارگر باید مشخص گردد .

3- در بند 4/4 اعلام گردیده تخلف را شركت مخابرات تشخیص می دهد و بر اساس آن باید با كارگر برابر چارچوب آیین نامه اقدام و كارگر را اخراج می نماید . این بند باید به شرح زیر اصلاح گردد : تخلف را كافرما به كمیته انضباط كار كارگاه گزارش می دهد و این كمیته انضباط كارگاه است كه نوع تخلف ، میزان آن و نوع برخورد با خاطی را تشخیص می دهد .

4- در بند 5/4 چنانچه خسارت و هزینه ای وارد و یا اموالی حیف و میل گردد در قرارداد ذكر شده ، كه نظر شركت مخابرات قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام شده است . این متن باید اصلاح گردد . نظر كارشناس مورد اعتماد دو طرف می تواند رافع این مشكل باشد .

5- در بند 6/4 قرارداد اعلام گردیده ، در صورتی كه خسارت یا وقفه با تعطیل كار به وجود آید اعلام گردیده دو برابر میزان خسارات وارده از كارگر اخذ گردد در صورتی كه عدالت حكم می نماید به اندازه خسارات وارده كارگر باید جوابگو باشد درج دو برابر خارج از وجاهت قانونی می باشد .

6- 7/4 خدمات پست و پست بانك و ... به شرح وظیفه كارگر اضافه گردیده است . آیا این وظایف با همان هزینه سابق انجام می شود ؟ تكلیف دو كارفرما دیگر چی می شود ، وظیفه كارگر مخابرات در مقابل این دو مدیر جدید اضافه شده چگونه خواهد بود ، از سه نفر دستور كار بگیرد ؟ آیا می شود ؟‌

7- در تبصره بند 5 اعلام شده در صورت ضرورت جابجایی محل خدمت كارگراین تغییر توسط كارفرما در سطح استان تعیین می گردد این مورد بر خلاف آیین نامه انضباطی كارگاه می باشد و كارفرما با این حربه باعث مشكلاتی برای كارگر خواهد گردید .

8- در بند 6 قرارداد ، مدت قرارداد از تاریخ ......... لغایت تاریخ ............. به مدت یك سال ذكر گردیده است ، چون این بند بر خلاف ماده 83 قانون الحاق موادی ..... می باشد بهتر است به ادامه این بند افزوده گردد ( در صورت تمایل كارگر این قرارداد برای یك سال دیگر قابل تمدید می باشد )

9- در بند 7 قرارداد به كارفرما اجازه داده شده كه در صورت تمایل ساعت كار را كمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز یا 44 ساعت در هفته تعیین نماید در صورتی كه میزان ساعت كار در روز ، هفته یا ماه بر اساس ماده 51 و قانون كار 57 باید ثابت باشد .

10- بند 1/8 اعلام گردیده كه مزد مبنای كارگر مخابرات روستایی برابر طرح طبقه بندی شركت كه به تأیید وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی خواهد رسید می باشد ، لازم به توضیح است كه هم اكنون شركت مخابرات ایران و شركت مخابرات در استان ها دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و برابر ماده 38 قانون كار نباید بین كارگران یك كارگاه در زمینه پرداخت مزد و مزایا تبعیض وجود داشته باشد .

11- ایراد تبصره 1/8 : كارگر مثل هر شهروند ایرانی حق دارد در صورت مشاهده اجحاف و تبعیض در مورد حقوق خود به مراجع قضایی و غیر قضایی شكایت نماید و هیچ كسی نمی تواند این حق را از وی سلب نماید این تبصره قرارداد بر خلاف قانون اساسی ، حقوق مدنی و ماده 157 قانون كار می باشد .

12- تبصره بند 4/8 : كارفرما مكلف است به استناد ماده 38 قانون كار امكانات رفاهی و حقوقی را برای كارگران یك كارگاه یكسان در نظر بگیرد و نمی شود تعدادی از كارگران را از كمكی كه به سایر كارگران می گردد محروم نماید .

چون كارگران مخابرات روستایی :

1- با توجه به مواد 5 و 188 قانون كار كارگران شركت مخابرات ولو اینكه قانون نداشته باشند ، مشمول قانون كار می باشند .

2- به استناد ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه در تاریخ 1388/10/12 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .

3- به استناد بند 62 از ردیف 86 قانون بودجه سال 92 كه شركت متولی ( شركت مخابرات ایران ) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با كارگران ، پیمانكاران و كارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار می باشند .

4- به استناد بند 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) كه در مورخ 1393/12/13 تحت شماره 87035/488 از طرف مجلس به دولت ابلاغ گردید .

جزو كارگران رسمی مخابرات محسوب می گردند لذا حق دارند در نهادهای داخلی كارگاه حضور داشته باشند به همین منظور حضور كارگران در كمیته انضباط كارگاه ، كمیته طبقه بندی مشاغل ، كمیته حفاظت و ایمنی و ... حضور داشته باشند از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استدعا دارد كه در این رابطه نیز نظر مثبت شركت مخابرات ایران را اخذ نمایند .


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
همكاران گرامی با عرض پوزش تا ساعاتی دیگر كیفیت نوشتاری  نقد برای دید شما عزیزان اصلاح خواهد شد
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
نامه اول ابلاغی وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی  مورخ1394/02/24

بسمه تعالی

 
اظهار نظر كارشناسی وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعی در خصوص كارگران مخابرات ، قرار داد مستقیم ، منفك شده ها و وظیفه مراجع حل اختلاف در مورد رسیدگی به دعاوی این افراد كه وحدت رویه ای است برای كل استانها


نامه دوم ابلاغی وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعی در مورخه  1394/02/29
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
بنام خدا
با عرض سلام و ادب و تبریك سالروز آزادی خرمشهر عزیز
به اطلاع شما همكاران عزیز و گرامی در سطح كشور می رسانیم طی پیگیریهای دیروز 3 خرداد ماه و  امروز 4 خرداد ماه 1394 از كمیسییون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیر كل محترم روابط كار در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و برخی نمایندگان محترم مجلس ، امروز مدیر كل محترم وزارت كار ابراز  داشتند طی جلسه دیروز با شركت مخابرات ایران قرارداد تنظیم گردید و مقرر شد طی امروز توسط شركت مخابرات ایران به مخابرات استانها ابلاغ و اعلام گردد و این قرارداد بنا به صورت جلسه توافق شده و تنظیم شده بین وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و شركت مخابرات ایران مبنی بر آن شده كه 1- تا زمان بازنشستگی با كارگران مراكز مخابرات روستایی كشور تمدید گردد و ادامه داشته باشد 2- حق اخراج هیچ یك از این كارگران را مخابرات نداشته و ندارد مگر به دلایل انضباطی 3- در این قرارداد پرداخت حقوق و مزایا هماهنگ با پرداخت دیگر پرسنل شركت مخابرات می باشد 4- طرح طبقه بندی مشاغل نیز قید گردیده است .
لذا هم اكنون ما در تلاشیم تا قرارداد مذكور را تهیه نمائیم وتوسط كارشناسان مشاور بررسی و ازریابی نمائیم تا اینكه حقی از كارگران مراكز مخابرات روستایی در این قرارداد ضایع نگردد.

لطفاً همكاران عزیز در مرحله اول برای سلامتی اقا امام زمان مهدی موعود (عج)و پیشرفت تمامی امورمربوط به كارگران مراكز مخابرات روستایی كل كشور و برای سلامتی تمامی افرادی كه در این حوزه شبانه روز فعالیت می كنند دعا را فراموش نكنید.
پاینده و سربلند باشید

انجمنهای صنفی كارگری كارگران مراكز مخابرات روستایی استان خراسان رضوی و كشور

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
بنام خدا

قلب زهرا شد با شعف همراه     آمده جشن عید ثارالله

نور مصباح الهدی خوش آمدی  یا سفینة النّجاة خوش آمدی

کوثر و حمد و قارعَة              رحمة اللهِ الواسعَة

لاله ی گلشن زهرا و حیدر             نور دیده و عزیز پیغمبر

ذکر زیبای تو را بر لب داریم       با خمینی و شهیدان و رهبر

      یا حسین حسین حسین یا ثارالله...


با عرض سلام و ادب

به اطلاع شما همكاران گرامی می رسانیم در مورخه 30 اردیبهشت ماه 1394 جهت پیگیری موارد اجرای تفاهم نامه در كمیسیون صنعت و معدن مجلس به تهران عزیمت نمودیم كه در این سفر با جناب آقایان : دكتر محجوب ، مهندس سبحانی فر ، دكتر پژمان فر و دكتر اسماعیل نیا نمایندگان محترم تهران و خراسان رضوی ملاقات داشتیم ، در این ملاقات جناب دكتر محجوب ابراز داشتند كه در كمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ، نماینده سازمان تامین اجتماعی و مدیران ارشد شركت مخابرات ایران و نمایند گان محترم مجلس تفاهم نامه ای تنظیم گردید كه مقرر شد مخابرات مكمل قانون موجود  ( قرارداد مستقیم با كارگران مراكز مخابرات روستایی را كه در لیست 8911 نفر می باشند ) منعقد نماید و نیز مقرر شد این موضوع و تنظیم قرارداد در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی با حضور مخابرات سریعاً تهیه و تنظیم وطی صورت جلسه ای به استانها ابلاغ گردد و در همین جهت ایشان نامه مشكلات كارگران مراكز مخابرات روستایی كشور را كه توسط دبیر انجمنهای صنفی كارگران استان خراسات رضوی جناب قربانزاده تهیه شده بود به معاونت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی جهت تسریع در كار ارجاع دادند كه ما به همین سبب به وزارت كار مراجعه داشتیم و ملاقاتی را با معاون محترم وزیر كار و مدیر كل روابط كار داشته كه در این ملاقات معاونت محترم وزیر كار و كارشناسان ایشان ابراز داشتند در طی چند روز اخیر بعد از كمیسیون دو جلسه را با مسئولین شركت مخابرات ایران داشته اند تا اینكه قرارداد مربوط به كارگران مراكز مخابرات روستایی تهیه و تنظیم و آماده و درهفته آتی  بررسی نهایی صورت خواهد گرفت و طی تنظیم صورت جلسه ای به پیوست این قرارداد به ادارات كار كشور و مخابراتهای استانها اعلام و ابلاغ خواهد شد تا اینكه قرارداد مستقیم این قشر با شركت مخابراتهای استانی صورت پذیرد.
 سپس به جهت پیگیری بیمه های معوقه از سا ل 1388 به بعد به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمودیم كه طی این پیگیری مبالغ لازم برای ایجاد بیمه ها طی یك لیست به 22 استان همزمان ارسال شد تا اینكه زمان بیمه های معوقه توسط تامین اجتماعی های استانی ایجاد بدهی و ایجاد سابقه گردد و هشت استان دیگر را كه نیز مشكلاتی را داشتند معایب رفع عیب گردیده بود و توسط كارشناسان محترم صندوق بیمه برای اجرا و ابلاغ به استانها صورت پذیرفت.

با توجه پیگیریهای به عمل آمده و پاسخ و نتایج مطلوب آن از نمایندگان محترم مجلس :  باالاخص از عزیزانی كه در ابتدا نامشان آورده شده است و وزارات محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تامین اجتماعی كمال تقدیر و تشكر را داریم و از همه عزیزانی كه در راس اموركارگران مراكز مخابراتهای روستایی فعالیت می نمایند سپاسگذاری می نمائیم و برایشان به درگاه ایزد منان دعای خیر داریم.
لذا از همكاران عزیز تقاضا داریم از آنجا كه ریز روند كار در خور نوشتن در سایت نمی باشد از تماسهای مكرر خوداری فرمایند و فقط صبورباشید.

پاینده و سربلند باشید

انجمنهای صنفی كارگری كارگران مراكز مخابراتهای روستایی استان خراسان رضوی و كشور
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 خرداد 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشتماه سال 1394 
سبحانی نیا قرائت کرد:
یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکرکتبی مشترک نمایندگان آذربایجان به وزیر ورزش
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکرکتبی مشترک نمایندگان آذربایجان به وزیر ورزش
سرویس: صحن
عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،‌حسین سبحانی نیا درجلسه علنی امروز (یکشنبه،‌ 27 اردیبهشت) تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد:

 قاضی پور ،  محجوب ،  جهانگیرزاده  و  سبحانی نیا  نمایندگان ارومیه، تهران، ارومیه و نیشابور خطاب به وزیر ارتباطات لزوم انجام اقدامات مقتضی برای عقد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی تذکر دادند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
پیغام آقای رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم تبریز به کارگزاران مخابرات روستایی :

گلایه‌ها، درخواست‌ها و پیشنهادهای رییس کمیسیون صنایع مجلس

در حضور سرورانی مثل آقایان قاضی پور ، سبحانی فر ، محجوب ، امیرآبادی ، عباسپور و سایر عزیزان مدیران مخابرات قول استمرار و قرارداد مستقیم را دادند یعنی اجرای قانون و روزهای آتی نتایج آنرا می بینید بنظرم شما عزیزان به نماینده های خود اعتماد کنید که واقعا و صادقانه تلاش کردند ، سلام این خدمتگزار را به همه برسانید یقین بدانید اگر غیر از این باشد به شما خواهم گفت .
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی

تصاویر متحرک ویژه مبعث رسول اکرم.www.shabhayetanhayi (3)
نتیجه تصویری برای عید مبعث


 

 27 رجب سالروز بعثت حضرت محمد(ص) از روزهای خوب و متبرکی است که اعمالی برای شب و روز آن ذکر شده تا امکان بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از این فرصت معنوی فراهم شود.

 

شب مبعث از شبهای متبرکه است و برای آن اعمالی ذکر شده:

 

* در مصباح از حضرت ابوجعفر امام جواد (ع) روایت شده که فرمود در رجب شبى است که از آنچه که بر آن آفتاب می تابد بهتر است و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبر خدا (ص) به رسالت مبعوث شد و براى آن شب اعمالی است که اگر شیعه ای از ما آن اعمال را در آن شب انجام دهد اجر عمل شصت سال می برد.

 

در مورد این عمل آمده: پس از نماز عشاء هر ساعتى از شب را تا پیش از نیمه آن بیدار شو و دوازده رکعت نماز اقامه کن و در هر رکعت حمد و سوره اى از سوره هاى کوچک مفصل ( مفصل ازسوره محمد است تا آخر قرآن) بخوان.

 

نمازها دو رکعتی هستند. پس از هر دو رکعت بعد از سلام؛ هفت مرتبه سوره حمد، هفت مرتبه مُعَوَّذَتَیْن، و سوره های توحید و قُلْ یا اَیُّها الْکافِرُونَ هر کدام هفت مرتبه، و سوره قدر و آیة الکرسى هر کدام را هفت مرتبه بخوان.

 

بعد از اتمام نماز این دعا خوانده شود:

 

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فى الْمُلْکِ وَ لَمْیَکُنْ لَهُ وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبیراً اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِمَعاقِدِ عِزِّکَ عَلَى اَرْکانِ عَرْشِکَ و َمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ وَ بِاسْمِکَ الاْعْظَمِ الاْعْظَمِ الاْعْظَمِ وَ ذِکْرِکَ الاْعْلىَ الاْعْلىَ الاْعْلى وَ بِکَلِماتِکَ التّامّاتِ اَن  تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اَنْ تَفْعَلَ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ...

 

ستایش خاص خدایى است که نگیرد فرزندى و نیست براى او در فرمانروایى شریکى و نیست برایش یاورى از خوارى و به بزرگى کامل بزرگش شمار، خدایا از تو خواهم به حق چیزهایى که موجبات عزتت بر پایه هاى عرشت مى باشد و به حق سرحد نهایى رحمتت از کتابت و به نام بزرگتر بزرگتر بزرگترت و به حق ذکرت که والاتر و برتر و اعلى است و به کلمات تام و تمامت....

 

پس بخوان هر دعایى و حاجتی که داری و درود فرست بر محمد و آلش .

 

* انجام غسل در این شب مستحب است.

 

* زیارت حضرت امیرالمؤمنین (ع) که افضل اعمال  شب عید مبعث است.

 

اعمال روز عید مبعث

عید مبعث از جمله اعیاد عظیمه است و روزى است که حضرت رسول (ص) در آن روز به رسالت برگزیده شد . برای این روز  چند  عمل ذکر شده است :

 

* غسل

 

* روزه، روز عید مبعث یکى از چهار روزى است که در تمام سال امتیاز دارد براى روزه گرفتن و برابر است با روزه هفتاد سال.

 

* بسیار صلوات فرستادن.

 

* زیارت حضرت رسول و امیرالمؤمنین .

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
بنام خدا
خدای من نه در كعبه است نه در كلیسا و نه درمعبد
خدای من همینجاست كنار تمام دلواپسی هایم 
خدای من مرا نمی ترساند از آتش جهنم می تر ساند از شكستن دلی ، اشك در آوردن چشمی ، نا حق كردن حقی 
خدای من می بیند مرا هركجا كه باشم ، می فهمد مرا با هر سخن كه بگویم
خدای من هواسش در همه احوال به من هست
خدای من مرا از هیچ چیز نمی ترساند جز بی فكر سخن گفتن و رنجاندن دلی
خدای من ، خدای من ، خدای تمام مهربانی هاست

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
بنام خدا
با عرض سلام و ادب
طی پیگیریهای به عمل آمده و تماس با چند تن از نماینده گان محترم مجلس در امروز 23 اردیبهشت ماه 1394 مطلع گردیدم امروز جلسه ای در كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور معاونین محترم وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون ، كارو رفاه اجتماعی و رئیس هیئت مدیره محترم شركت مخابرات ایران و رئیس كمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت رفع مشكل قانون ( ماده 83 ) اجرایی مربوط به كارگران مراكز مخابرات روستایی تشكیل گردید .
از آنجا كه در این جلسه مسئولین محترم مخابرات قول اجرای قرارداد مستقیم را دادند جا دارد از رئیس كمیسیون صنایع و معادن جناب آقای رحمانی و رئیس كمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای سبحانی فر و آقایان قاضی پور و محجوب و وزارتخانه های مذكور و رئیس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران مراتب تقدیر و تشكر را داشته باشیم .
امیدواریم كه این مهم به زودی عملی گردد و نیز از طرف آن ریاست محترم به مدیران استانی جهت اجرا ابلاغ شود تا مشكل این قشر برای همیشه مرتفع گردد.
قابل ذكر است كه رئیس فراكسیون كارگری درمجلس جناب آقای دكتر محجوب ابراز داشتند اگر پیرامون قول وتعهد و تصمیمات امروز كه صورت جلسه نیز گردیده است مخابرات دبه نكند و تفسیر به رای ننماید این موضوع مورد تایید اینجانب می باشد.

باتقدیم احترام :
شورای هماهنگی مراكز مخابرات و دفاتر ICT روستایی كل كشور
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی


  هر روز خبری جدید از رابطه شکراب دولت و مخابرات به گوش می رسد! از جمله اینکه سازمان تنظیم چکی ۱۳۵ میلیارد تومانی از مخابرات را برگشت زده است.

وزارت-ارتباطات

خبر اختصاصی سایت مخابرات ما حاکی است در ادامه برخوردهای وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات، و برای نشان دادن نارضایتی اش برای تغییر مدیر عامل این شرکت بدون هماهنگی با این وزارتخانه، سازمان تنظیم – که یکی از واحدهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات است – چکی از مخابرات را برگشت زده است.

 

این چک  که برای حساب و کتاب های متداول بین شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات، توسط شرکت مخابرات صادر شده بود، ارزشی داشت به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان.

 

بنظر می رسد وزارت ارتباطات در ادامه ی سلسله اقداماتش برای بازگرداندن شرایط مدیریتی به گذشته، اقدامات دیگری نیز انجام  داده است  که در خبرهای بعدی میخوانیدنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی


مخابرات ما (بامش) - خبرنگار مخابرات ما می نویسد نمایندگان دولت و سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، در نامه ای به دو ناظر، مراتب اعتراض خود را به نحوه عزل و نصب مدیر عامل اعلام کردند.

 

مهندس جهانگرد نماینده دولت و مهندس روح الهی نماینده سهام عدالت (۲۰ درصد) در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، در نامه ای مشترک به سازمان خصوصی سازی و ناظرین سهام عدالت تحت نظارت وزارت اقتصاد، از نحوه عزل مدیر عامل قبلی، مهندس ابراهیمی و نصب مدیر عامل جدید جناب دهناد اعتراض کردند.

 

در این نامه نوشته شده است که سه نفر نماینده ی شرکت خریدار مخابرات و دارای سهام مدیریتی آن، یعنی اعتماد مبین، در اقدامی یکسویه و بدون اطلاع قبلی، بدون دعوت از سایر اعضای هیئت مدیره و بدون اینکه این عزل و نصب را در دستور کار هیئت مدیره قرار دهند، در جلسه ای اقدام به عزل مدیر عامل فعلی و نصب مدیر عامل جدید  کرده اند.

 

در این مکتوب نوشته اند که قبلاً حتی در این باره کمترین صحبتی نشده بود و اصلاً زمینه ای نیز برای این تغییر وجود نداشته است؛ یعنی کاملاً بدون اطلاع قبلی اقدام شده است.

 

گفتنی است مدیریت سهام عدالت و مدیریت سازمان خصوصی سازی، هر دو  با وزیر اقتصاد است .

 

احتمال می رود قبل از نوشتن این نامه بین دولتمردان بر سر موضوع بحث شده باشد و برای اقدام بعدی به نتایجی رسیده باشند. لذا باید منتظر اقدامات بعدی وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی بود.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
کد خبر : 74317 تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1394 15:55

کاظم ابراهیمی صدرآبادی از مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران کناره گرفت.
نود فناوری - براساس اخبار رسیده امروز کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیرعامل شرکت مخابرات از سمت خود کناره گرفت و هیات مدیره شرکت مخابرات نیز با این تصمیم موافقت کرد.
براساس این گزارش در حال حاضر هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، سید اسدالله دهناد مدیرعامل مخابرات قم را به عنوان سرپرست این شرکت منصوب کرد.
تاکنون هیچ منبعی علت این کناره گیری را اعلام نکرده است.
این تغییر در حالی است که مجمع شرکت مخابرات ایران ۲۴ اردیبهشت ماه پنج شنبه همین هفته برگزار خواهد شد.
این نخستین بار در تاریخ 44 ساله شرکت مخابرات ایران است که مدیرعامل این شرکت در کمتر از 9 ماه تغییر می‌کند. کاظم ابراهیمی صدرآبادی پس از صابر فیضی و مظفر پوررنجبر سومین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی این شرکت بوده است.
وی از سال 91 تا انتصاب بعنوان مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود مرداد سال گذشته بعنوان مدیرعامل جدید این شرکت، جایگزین مهندس مظفر پوررنجبر شد. وی دانش آموخته مهندسی برق در مقطع لیسانس و مدیریت دولتی در مقطع فوق لیسانس بود و مدیر عاملی شرکت مخابرات استان یزد و اصفهان، ریاست هیات مدیره شركت فناوری اطلاعات، مدیریت کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات استان تهران و معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شركت مخابرات ایران از جمله سوابق کاری وی تا پیش از انتصاب بعنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران منصوب میشد.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 توسط مدیریت : انجمن رضوی
(تعداد کل صفحات:30)      1   2   3   4   5   6   7   ...  
تمامی حقوق مطالب برای كارگران خود مخابرات (انجمن دفاتر پیشخوان روستایی خراسان رضوی) محفوظ می باشد
ویرایش و بهینه سازی قالب:محمد وکیلی